Privacy en cookie beleid

Hout4kids.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website hout4kids.nl met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Hout4kids worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Hout4kids geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Hout4kids is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers, en het afhandelen van bestellingen. De persoongegevens die wij registreren bestaan uit uw NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens, en daarbij uw email adres.

We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, en email). In het geval U één van onze producten aanschaft, zult U worden gevraagd de nodige transactie gegevens te verlenen. In het kader van kwaliteitsonderzoeken zullen we zo nu en dan, op vrijwillige basis, ook andere gegevens verzamelen, zoals uw voorkeuren en interesses. U heeft ten alle tijden recht hebben op inzage en correctie van uw opgeslagen gegevens.

Copyright © 2017 Hout4kids.nl. All rights reserved.